Unimăt - Biserica ortodoxă „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”

Locul amplasării respectă tradiţia, biserica nouă, construită în anul 1773, fiind ridicată pe locul vechii biserici din lemn. Edificiul poartă amprenta arhitecturii baroc, având absida semicirculară, turn cu secţiune pătrată cu trei nivele, pe fiecare latură fiind străpuns de ferestre semicirculare ce se îngustează la nivelul superior. Coiful turnului, cu bulb, este specific stilului baroc. (DB).