Bârsău de Sus - Biserica ortodoxă „Naşterea, Preacuratei Fecioare Maria”

În anul construcţiei, 1828, era cea mai mare biserică din zonă. A fost ridicată în cel mai înalt punct al comunei, conform obiceiului ce consfinţea ca biserica să domine întreaga aşezare. Edificiul are un plan simplu, cu o navă rectangulară. Turnul alipit navei are secţiune pătrată, ferestre semicirculare, fiind încoronat cu un coif baroc. În 1893 turnul a ars în totalitate, datorită descărcărilor electrice. Absida este semicirculară, asemenea ferestrelor navei. Vechiul iconostas, realizat în stil baroc dar cu influenţe populare, a fost înlocuit. În timpul primului război mondial zidurile bisericii au fost ciuruite de gloanţe. Clădirea a fost restaurată în întregime în anul 1931, fiind sfinţită de episcopul de Maramureş, Dr. Alexandru Rusu. (DB).