Craidorolţ - Biserica ortodoxă „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”

Este una dintre cele mai vechi biserici de zid, din această zonă, fiind ridicată în anul 1770. Construcţia se remarcă prin forma suplă conferită de turnul înalt alipit navei. Întreaga clădire este simplă şi elegantă, purtând amprenta stilului baroc. În biserică se păstrează vechiul iconostas. Icoanele împărăteşti, realizate în stil baroc, datează de la începutul secolului XIX. Reprezentările iconografice au fost executate cu măiestrie şi migală, înfăţişându-i pe Iisus Învăţător, pe Fecioara Maria cu Pruncul Isus, şi pe Sf. Nicolae. Culoarea dominantă a întregului iconostas este auriul, conferind spaţiului nobleţe şi rafinament. (DB).