Craidorolţ - Biserica reformată

Din actuala biserică numai sanctuarul poligonal şi contraforturile de la colţul vestic sugerează originea medievală. Biserica a primit forma actuală în timpul renovării din 1869, când au fost înlocuite majoritatea elementelor medievale, iar turnul din lemn datând din secolul al XVIII-lea a fost înlocuit cu unul din piatră, alipit faţadei vestice a edificiului. Din documentele parohiale reiese că în timpul lucrărilor a fost descoperită o cărămidă inscripţionată cu „litere greceşti”. Pe baza acesteia, edificiul a fost datat în anul 1024. Ipoteza unei construcţii atât de timpurii e exagerată, însă, după numele satului care se referă la şoimarii regelui (daróc=ţundră), poate fi vorba despre un sat timpuriu care avea biserică, fără posibilitatea unei datări exacte a construcţiei. După atacul tătarilor biserica a rămas fără acoperiş timp de opt decenii, până în anul 1740. Tavanul edificiului e plat, geamurile sunt semicirculare la partea superioară. În partea de nord există un cor, având deasupra un geam circular, iar în partea inferioară o uşă. Mobilierul bisericii este simplu. În lipsa informaţiilor, perioada realizării clopotelor nu se poate stabili exact. (TSz).