Moftinu Mare - Biserica romano-catolică, „Înălţarea Sf. Fecioarei”

Parohul satului este menţionat în dijmele papale încă în anul 1332, iar în secolul al XV-lea este documentată pentru prima dată biserica dedicată Sfântului Ladislau. Pe parcursul secolului al XVI-lea, comunitatea a devenit protestantă. În secolul al XVIII-lea, Alexandru Károlyi a mutat familiile protestante în altă localitate, colonizând în locul acestora şvabi. Biserica construită pentru noua parohie a fost fondată în anul 1724 şi a fost distrusă în urma unui incendiu, în anul 1791. O a doua biserică a fost realizată după planul lui Joseph Bitthauser, între anii 1793–1795. Edificiul monumental a fost conceput după un plan minuţios: faţada are trei axe şi cornişe proeminente pe cei şase pilaştri în stil doric. Între pilaştri sunt aşezate cele trei uşi şi ferestrele cu cornişe arcuite, de aceeaşi dimensiune cu ferestrele navei. La etajul următor, turnul este înzestrat, conform regulilor arhitecturii clasice: la primul nivel pilaştri au capitel ionic iar la al doilea, capitel corintic. Turnul cu ceas are o coroană în formă de bulb de ceapă, cu lanternă. Decoraţiile turnului sunt repetate pe peretele navei. Bolta navei şi a sanctuarului este sferică. Tabernacolul altarului principal a fost realizat la Viena pentru catedrala din Satu Mare, fiind donat ulterior bisericii din Moftinu Mare de către episcopul Hám János. Structura altarului este simplă, numai timpanul realizat din cornişă evidenţiază pictura monumentală, care reprezintă Înălţarea la cer a Sfintei Fecioare. Pictura este realizată de meşterul vienez Heinrich Bauer în 1864. Pe absida sanctuarului, sub geamuri, au fost realizate reprezentări ale apostolilor. Amvonul şi cele două altare secundare au fost confecţionate în secolul al XIX-lea. (TSz).