Moftin

Comuna Moftin se află la 26 km spre sud-vest de Satu Mare, pe şoseaua DN19, dar are şi legătura feroviară cu Satu Mare şi Carei. Comuna se află la confluenţa râului Crasna şi a canalului Homorod, pe Câmpia Crasnei, în vecinătatea fostei Mlaştini Ecedea. Unitatea administrativă include localităţile Moftinu Mic – centrul de comună, Moftinu Mare, Domăneşti, Ghilvaci, Ghirolt, Istrău şi Sânmiclăuş. Cele şapte localităţi aparţinătoare adună numai 4328 locuitori. În afara românilor majoritari (57,39%) în comună trăiesc maghiari (31,81%), rromi (4,78%), germani (4,27%) şi ucraineni (1,84%).
Deşi numit Moftinu Mic, centrul comunei este cel mai însemnat sat din punct de vedere al populaţiei, cu 1219 locuitori. Apare pentru prima dată în documente scrise din 1417, dar Moftinu Mic de atunci a dispărut în secolul XV. În 1723 pe vatra unui alt sat dispărut, numit Ebesfalva s-a înfiinţat localitatea nouă, care, cu permisiunea proprietarului a reluat numele Moftinu Mic. Localitatea s-a mutat încă odată din cauza numărului mare de inundaţii care au afectat-o. Comunitatea a cumpărat în anii 1880 de la conţii Károlyi locul actual, dealul Messzilato. Biserica ortodoxă s-a construit în 1888 şi are hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril. Biserica reformată s-a terminat în primăvara anului 1892.
În centrul localităţii se află un monument pentru cinstirea locului în care Mihai Viteazul şi oştile sale au avut tabăra timp de trei săptămâni înaintea luptei date cu Sigismund Báthori la Guruslău. La marginea satului se află rezervaţia naturală Heleşteele de la Moftin, întinse pe125,12 hectare, care a devenit protejată datorită speciilor rare de păsări care cuibăresc aici.
Sursa cea mai importantă de venituri pentru localnici rămâne agricultura, în primul rând cultura plantelor, dar apar şi ferme de animale.

Navigare


Muzeul Judeţean Satu Mare
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.:0261-737526
Fax.:0261-768761
Email:muzeusm@gmail.com

Detalii Complete
Finanţator
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.