Bicău - Biserica ortodoxă „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”

Biserica veche, din lemn, a ars în anul 1876. Clădirea actuală, construită în perioada 1880–1890, are o singură navă, cu absidă semicirculară. Aceeaşi formă se întâlneşte la ferestrele navei şi ale turnului ce încalecă nava. Turnul are două etaje: primul este prevăzut cu ferestre geminate, iar al doilea cu câte o fereastră mai mare pe fiecare latură. Lăcaşul de cult păstrează vechiul iconostas de o incontestabilă valoare artistică. Icoanele ce împodobesc pereţii bisericii demonstrează că pictorul a cunoscut şi a respectat în totalitate erminia bizantină. În anul 1976 icoanele au fost restaurate. (DB).