Tasnádszántó - „Loyolai Szt. Ignác” római katolikus templom

Available in:
A falu középkori temploma a 16. század során a reformátusoké lett, később a török háborúk alatt a település elnéptelenedett. A katolikus közösség a Tasnádszántói előnevet használó Becsky család támogatásával erősödött meg, mivel Becsky Ignác földesúr 1809-ben új katolikus kápolnát építtetett, 1817-ben többen vissza is tértek a katolikus hitre. 1831. május 23-án helyezték el az új templom alapkövét, amelyet Loyolai Szt. Ignác tiszteletére a 1837 július 31-én, a patrónus ünnepén, szentelt föl Lajcsák Ferenc (1772–1848) nagyváradi püspök. A templom három-tengelyes főhomlokzatából a torony enyhe rizalittal ugrik előre. A homlokzatot tagoló pilaszterek dór, míg a torony két fölső szintjén már ión és korinthoszi fejezetet kaptak, az egyes szinteket gazdagon profilált párkányok választják el egymástól. A tornyon órák is vannak, sisakja egyszerű. A két csehsüveg-boltozattal fedett hajóhoz csatlakozik a keskenyebb, szintén boltozott szentély. A templom berendezéséből a főoltár érdemel említést, amelyen a négy ión fejezettel, timpanonnal díszített tabernákulum, és két adoráló angyal kapott helyet. Fölötte, a falra függesztve Szt. Ignácot és angyalokat ábrázoló, 19. századi olajkép látható. (TSz).


Navigálás


Szatmár Megyei Múzeum
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.:0261-737526
Fax.:0261-768761
Email:muzeusm@gmail.com

Részletek
Finanţator
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.