Santău - Biserica romano-catolică, „Sf. Ignaţiu de Loyola”

Pe parcursul secolului al XVI-lea, biserica din localitate a devenit reformată, iar mai târziu, în urma atacurilor turceşti, satul rămâne pustiu. Comunitatea romano-catolică a fost sprijinită permanent de familia nobilă locală, Becsky de Santău. Ignaţiu Becsky a construit o capelă în 1809, iar această iniţiativă a determinat mai multe familii să revină la romano-catolicism, începând cu anul 1817. În 23 mai 1831 a fost pusă piatra de temelie a noii biserici, care a fost sfinţită de episcopul Oradei, Ferenc Lajcsak, cu hramul Sf. Ignaţiu de Loyola, în 31 iulie 1837. Turnul iese în rezalit din faţada principală cu trei axe. Câmpul faţadei principale este divizat cu ajutorul pilaştrilor realizaţi în stil doric la nivelul inferior, corintic şi ionic la etajele superioare. Etajele sunt delimitate prin cornişe bogat decorate. Turnul prevăzut cu ceas are un acoperiş simplu. Tavanul dublu al navei şi cel al sanctuarului sunt arcuite. Din interiorul bisericii merită menţionat altarul principal, cu doi îngeri în poziţie de rugăciune, şi tabernacolul, decorat cu timpan şi patru piloni în stil ionic. Deasupra altarului este reprezentat Sf. Ignaţiu de Loyola înconjurat de îngeri, pictura datând din secolul al XIX-lea. (TSz).