Csanálos - „Szt. Kereszt megtalálása” római katolikus templom

Available in:
A pápai tizedjegyzékekben (1332–1334) az akkor még Vadának hívott falu Jakab nevű papja szerepel. A 17. század folyamán elnéptelenedett települést 1711-ben már néhány református család lakta, akik helyére ekkor gróf Károlyi Sándor katolikus svábokat telepített. Első templomukat 1725-ben szentelték föl, 1751-ben már nagyobbították, de 1832-ben a plébániával együtt leégett. Az új, klasszicista stílusú templom formájáról az 1861-es tűzvész emlékére állított Szt. Flórián kép segítségével alkothatunk fogalmat, mivel a katasztrófa során megsérült épületet is ábrázolták a képen: a félköríves szentélyű, egyhajós templom hajóját félkör alakú ablak világította meg, egyszerű sisakkal fedett tornyának felső szintjén oldalanként három ablak volt, amelyek ma is megvannak. A tűz után az épületet helyreállították, a tornyot 1877-ben egy nyolcszögletes szinttel is bővítették, itt kapott helyet a toronyóra. A hajót az 1930-as években bővítették. A templom belsejében a klasszicista stílusú főoltár érdemel figyelmet. A felépítményt lezáró párkányt négy korintuszi fejezetű, kannelurázott oszlop és pilaszter tartja, közepén felhő és sugarak között az IHS monogram tűnik föl, a párkány szélén két kis puttó kezében Krisztus szenvedéseinek eszközei láthatók. Az oltárkép a Szent Kereszt föltalálását ábrázolja: Jeruzsálem pátriárkája fölemeli a megtalált fát, mellette Ilona császárné térdel, egy beteg pedig meggyógyul az ereklye érintésétől. A szintén klasszicista kialakítású tabernákulum két oldalán két apostol és két térdeplő angyal szobra látható. A templomban található többi festmény közül a már említett Szt. Flórián érdemel figyelmet, ahol a tűzoltók pártfogója alatt nem csak a templom képe, hanem a fohászkodó és a mentésben résztvevő, korabeli viseletbe öltözött emberek csoportja is látható. (TSz).

Navigálás


Szatmár Megyei Múzeum
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.:0261-737526
Fax.:0261-768761
Email:muzeusm@gmail.com

Részletek
Finanţator
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.