Informaţii utile despre Patrimoniu


 

Acest material este publicat în cadrul proiectului „Moştenire culturală ca factor de legătură transfrontalieră” derulat de către Muzeul Judeţean Satu Mare, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin Programul Phare CBC Ro–Hu 2006, cod Perseus 2006/018-446.01.01.02.04

Coordonator: Szőcs Péter, manager proiect   
© Muzeul Judeţean Satu Mare 
Publicat la Satu Mare, august 2009 
Muzeul Judeţean Satu Mare, 
Adresa: Satu Mare, Bd. Vasile Lucaciu 21 
Telefon: 0040261737526, Fax: 0040261768761 
Email: [email protected], Web: www.muzeusm.ro

Acest site web nu reprezintă  în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.

"Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România." Textul subliniat este link către adresa web (URL): http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm

Pentru alte surse oficiale de informare cu privire la Uniunea Europeană puteţi accesa următoarele legături.

Mlastina Ecedea - tur virtual:Pir:Cauas:Ady Endre:Mediesu Aurit:Calinesti Oas:Dobra:Hurezu Mare:Urziceni:


      

Berveni:Capleni:Bisericile din Hodod:Castelele din Hodod:Nadisu Hododului / Hodod:Hotoan:Lelei:Supuru:

În cadrul programului Phare CBC Ro-Hu 2004, Muzeul Judeţean Satu Mare a organizat trei seminarii destinate informării autorităţii locale şi a bisericilor asupra situaţiei patrimoniului cultural şi legislaţia în vigoare. Aceste seminarii de informare de câte o zi au fost organizate în zilele de 10–11 octombrie 2007 în judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare, la sediul Muzeului Judeţean Satu Mare, respectiv în data de 16 octombrie 2007 la sediul Protopopiatului Ortodox Român, cu participarea a 34 de persoane, la primul seminar, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, respectiv 25 de persoane la al doilea seminar şi 28 de persoane la cel de-al treilea seminar de informare pentru reprezentanţi bisericeşti. În cadrul primului şi celui de-al doilea seminar au fost invitaţi 6 specialişti din domeniul cultural, care au susţinut prezentări pe diferite teme privind valorificarea moştenirii culturale, respectiv la cel de-al treilea seminar au fost prezenţi un număr de 4 specialişti din domeniul valorificării moştenirii culturale şi al protecţiei patrimoniului cultural, care au susţinut, de asemenea, prezentări relevante acestor domenii. La finalul seminariilor au fost prezentate posibilităţile de finanţare în domeniul valorificării moştenirii culturale şi al protecţiei patrimoniului cultural.
Pe parcursul seminariilor s-a dovedit că un impediment al valorificării moştenirii culturale îl constituie lipsa cunoştinţelor, respectiv lipsa capacităţilor de management în cadrul reprezentanţilor bisericeşti şi ai autorităţilor publice locale, de aceea este necesară organizarea de evenimente de informare similare şi în viitor. Pe baza feed-back-urilor primite, seminariile de informare au fost foarte utile, organizate la un nivel calitativ superior, participanţii având ocazia de a dobândi numeroase cunoştinţe utile privind valorificarea moştenirii culturale şi al protecţiei patrimoniului cultural. Prin stabilirea relaţiilor cu experţii şi lectorii seminariilor, participanţii vor avea ocazia să contacteze în viitor persoanele competente cu probleme referitoare la temele prezentate.