Nagypeleske - „Szt. Mihály és Gábor arkangyalok” görög katolikus templom.

Available in:
Az ősi település a 18. századi utolsó tatárjárás és a pestisjárvány következtében elnéptelenedett, a lakosság helyére a birtokos Becsky család Máramarosból ruténokat telepített. Az új lakók hamarosan egy fatemplomot is építettek, bár az 1730-as években még egy kő templom romja is állt itt. A régi fa épület köré építették a ma is álló kőtemplomot, Eggenberger Fridrik szatmári kőműves tervei alapján, helyi pallérokkal. A munkáknak 1821-ben kezdtek neki, de lassan haladtak, így 1832-ben szentelték fel először az épületet, ekkor a fatemplomot is kihordták belőle. Négy év múlva, november 20-án, a búcsú ó-naptár szerinti napján, Szt. Mihály és Gábor főangyalok ünnepén véglegesen felszentelték. A torony befejezése csak két év múlva történt meg. A templom térszerkezete és tömegarányai a 18. század második felének barokk templomainak, míg az építészeti részletformái már az építkezés korának klasszicista jegyeit idézik. A nyugati főhomlokzat középtengelyében emelkedik a robosztus méretű torony. A szentély félkörívesen záródik, a hajóhoz két klirosz is csatlakozik. Az építészeti tagolóelemek a tornyon és a hajón is megegyeznek: hangsúlyos párkányok, pilaszterek, az ablakok körül szalagkeretek. A torony hatalmas, barokkos formájú, lanternás sisakja van. A környéken nem ismeretlen gyakorlat, hogy a kliroszok felett is hagyma formájú sisak emelkedik. A csehsüveg-boltozattal fedett épület berendezése 20 századi. Teljes ikonosztázát 1907-ben, oltárát 1913-ben a budapesti Rétay és Benedek műintézetben készítették, historizáló faragásokkal, és bizáncias stílusú képekkel. Ez a cég több Szatmár megyei falu számára is dolgozott ebben az időben (pl. Csengerbagos, Résztelek, Túrterebes). Egyedi megoldás, hogy a királyi ajtó fölé egy Mária képet helyeztek, amellyel a máriapócsi kegykép egykori elhelyezési formáját idézték meg. A falu kapcsán még meg kell említeni, hogy Becsky Györgynek (+1786) az alakját Gvadányi József író (1725–1801) tette halhatatlanná a magyar irodalomban, mivel róla mintázta meg „Egy falusi nótárius budai utazása stb.” című művének főszereplőjét. (TSz).

Irodalom:
Terdik Szilveszter – Pallai Béla, Szent Mihály és Gábor arkangyalok templom (Biserica Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril, Peleş), Nagypeleske, 2006, Romániai magyar görög katolikus templomok 1.

Navigálás


Szatmár Megyei Múzeum
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.:0261-737526
Fax.:0261-768761
Email:muzeusm@gmail.com

Részletek
Finanţator
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.