Nagymajtény - „Szűz Mária mennybevétele” római katolikus templom

Available in:
A falu plébánosát az 1332-es pápai tizedjegyzékben összeírták, a 15. század első felében Szt. László tiszteletére szentelt templomát említik. A falu a 16. században protestánssá lett, de a 18. század elején gróf Károlyi Sándor ide is katolikus svábokat telepített, miután a reformátusokat máshová költöztette. Az 1724-ben alapított plébánia számára épített templom 1791-ben leégett, az újat néhány év múlva Josef Bithauser tervei szerint építették föl (1793–1795). Az impozáns méretű épület főhomlokzata és tornya jól átgondolt építészeti koncepcióról tanúskodik: a főhomlokzat háromtengelyes, a hangsúlyos koronázó párkányt tartó hat dór fejezetű pilaszter között, három ajtó és három, a hajóéval egyező méretű, íves párkánnyal díszített ablak nyílik. A torony következő szintjein a klasszikus építészet szabályainak megfelelően következnek az oszloprendek: az alsón ión és felül korintuszi fejezetű pilaszterek láthatók. A tornyon óra is van, sisakja hagymás, lanternás. A főhomlokzat díszítése a hajó falain ismétlődik. A hajót és szentélyt csehsüveg-boltozat fedi. A főoltár tabernákulumát a 19. század elején Bécsben készítették a szatmári székesegyház számára, majd Hám János püspök ajándékozta a templomnak. Az oltár felépítménye egyszerű, csak a párkányzatból kialakított oromzat emeli ki a Mária mennybevételét ábrázoló, egyébként monumentális méretű képét. A festményt a bécsi Heinrich Bauer készítette 1864-ben. A szentélyapszisban az ablakok alatt az Apostolfejedelmek ábrázolása is látható. A hajóban álló szószék és két mellékoltár a 19. században készült. (TSz).
Navigálás


Szatmár Megyei Múzeum
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.:0261-737526
Fax.:0261-768761
Email:muzeusm@gmail.com

Részletek
Finanţator
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.