Régészet

 

Paleolitikum

  A paleolitikum (pattintott kőkorszak) az emberiség  történetének első, de egyben leghosszabb időszaka. E kor embere az Avas dombvidékén telepedett meg, vadászatból és gyűjtögetésből élt. Ránkmaradt eszközeit és fegyvereit pattintott kőből készítette.

További részletek

Neolitikum, Rézkor

  A társadalom ebben a korban teljesen átalakul. Az emberek áttérnek a gyűjtögető életmódról az anyagi javak céltudatos megtermelésére. Szatmár megye területén ekkor honosodik meg a növénytermesztés, az állattenyésztés, a szövés-fonás és az agyagművesség. Ebben a korszakban jelennek meg az első helyhezkötött települések.

További részletek

Bronzkor

  A kora bronzkor mozgalmas időszaka után, a középső bronzkorban megyénk területén is kialakultak a hosszú ideig lakott, többrétegű (tell) települések, igen fejlett anyagi műveltséggel és fémművességgel.


További részletek

Vaskor

  Területünkön megjelenik és általánossá válik a vas megmunkálása. Az erődített települések kiépítése, a vaseszközök és a fegyverek nagy száma mind arra utal, hogy az emberi társadalomban már komoly rétegződés alakult ki.
Később a megyénk területén dákok és kelták éltek. Először jelenik meg a "pénz" mint fizetőeszköz.

További részletek

Rómaikor 

A dák és germán anyagi műveltség fokozatosan elrómaiasodik. A megyénk területén élő lakosság átvette a római civilizáció vívmányait. A települések fejlettsége minden addig ismert szintet felülmúlt.
További részletek

Népvándorláskor

  E korszakban Nagykároly környékén az avarok és a germán gepidák, a Kraszna és a Szamos völgyében a szlávok éltek. Ekkor már kimutatható a megye területén az ó-román és a korai magyar lakosság is. A gazdasági, társadalmi, és politikai szerveződés fokozatosan a feudalizmus jegyeit mutatja.

További részletek

Középkor

  A középkoron itt a 11–16. századig tartó periódust értjük. A korszakot elsősorban az írott dokumentumokból és a régészeti leletekből ismerhetjük meg. A mai megye nagyrészt a történeti Szatmár vármegye területeit foglalja magába, amelyet a 11. század második felében szerveztek meg a Szamos alsó folyása mentén. A középkor fennmaradt emlékei a megye területén a tamásváraljai vár, az erdődi és aranyosmeggyesi kastélyok, valamint az ákosi, hadadi, tasnádi vetési és halmi templomok.

További részletek