Biserici

 

28-Nov-2007 » Acâş - Biserica reformată

Încă de timpuriu, Acâş a fost centrul de domeniu al neamului Ákos, care, în a doua jumătate a secolului al XII-lea, a fondat aici o mănăstire.

08-Jan-2008 » Aciua - Biserica ortodoxă „Sf. Dumitru”

Prima biserică a satului, construită din lemn, a fost incendiată de tătari în 1717.

03-Jan-2008 » Agriş - Biserica reformată

Nu se cunoaşte exact perioada construirii bisericii gotice, însă din punct de vedere stilistic momentul construcţiei poate fi încadrat în intervalul secolului al XV-lea. În secolul următor devine reformată

09-Jan-2008 » Ambud - Biserica reformată

n 1779, familia nobilă locală, Teleki, a construit pentru enoriaşi o biserică din lemn, care a funcţionat până în 1862.

28-Nov-2007 » Apa - Biserica ortodoxă

Biserica a fost ridicată între anii 1848 şi 1863.

28-Nov-2007 » Apa - Biserica reformată

Edificiul poate fi una dintre cele şapte biserici a căror construcţie a fost finanţată de Susana Báthori în secolul al XV-lea. Împreună cu majoritatea lăcaşelor de cult din regiune, biserica din Apa a devenit reformată în secolul al XVI-lea.

01-Nov-2007 » Ardud, Biserica romano-catolica Adormirea Maicii Domnului

Ardud, Biserica romano-catolica Adormirea Maicii Domnului
Situat la poalele dealurilor Codrului, Ardudul este, în secolul al XIII-lea, un important centru administrativ: reşedinţa domeniului regal de pădure, şi, în acelaşi timp, un centru ecleziastic semnificativ. 

08-Jan-2008 » Atea - Biserica reformată

Biserica datează din perioada medievală.

28-Nov-2007 » Bârsău de Sus - Biserica ortodoxă „Naşterea, Preacuratei Fecioare Maria”

A fost ridicată în cel mai înalt punct al comunei, conform obiceiului ce consfinţea ca biserica să domine întreaga aşezare.

04-Jan-2008 » Beltiug - Biserica romano-catolică, „Regele Sf. Ladislau”

Dintr-un document din 1424 reiese că hramul bisericii a fost Sfânta Fecioară.

07-Jan-2008 » Bercu - Biserica reformată

Nava bisericii poate fi datată în secolul al XV-lea.

03-Jan-2008 » Berea-Biserica reformată

Biserica medievală a suferit de-a lungul timpului modificări radicale, astfel încât din vechiul edificiu se mai păstrează doar trei ziduri din navă. Importanţa bisericii ca monument istoric a crescut în ultimii ani, când pe peretele nordic al navei s-a descoperit un fragment de frescă, având în centru imaginea Fecioarei cu Mantie.

08-Jan-2008 » Bicău - Biserica ortodoxă „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”

Biserica veche, din lemn, a ars în anul 1876.

28-Nov-2007 » Bixad - Mănăstirea ortodoxă, „Sf. Petru şi Pavel”

Conform unor documente mănăstirea a fost fondată în anul 1700, de către călugărul Isaia venit din Muntele Athos, care a fost ucis în anul 1701, după un conflict cu nobilii şi preoţii locali.

04-Jan-2008 » Căpleni - Mănăstirea romano-catolică, „Sf. Anton de Padova”

Biserica mănăstirii închinată Sf. Martin a fost patronată în comun de familiile din neamul Kaplony chiar şi după împărţirea proprietăţii, şi a constituit locul de înmormântare a descendenţilor acestui neam.

07-Jan-2008 » Cărăşeu - Biserica ortodoxă „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”

A fost construită în perioada 1895–1896.

07-Jan-2008 » Carei - Biserica greco-catolică, „Sf. Arhangeli Mihail şi Gavril”

Biserica greco-catolică din Carei a fost con-struită între 1737–1739, de către Demeter Rácz (1710–1782), administratorul plenipotenţiar al domeniului familiei Károlyi.

07-Jan-2008 » Carei - Biserica ortodoxă, „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”

A fost ridicată începând cu anul 1752, de comunitatea locală.

07-Jan-2008 » Carei - Biserica reformată

Urmând exemplul familiei Károlyi, oraşul a acceptat noua religie protestantă pe parcursul secolului al XVI-lea, iar comunitatea reformată a folosit biserica medievală din localitate.

07-Jan-2008 » Carei - Biserica romano-catolică, „Sf. Iosif de Calasanz”

Construirea noii biserici în stil baroc a fost începută de Antal Károlyi (1732–1791) din recunoştinţă pentru naşterea fiul său, Iosif. Construcţia a avut loc în perioada 1769–1791, cu mici întreruperi.

07-Jan-2008 » Carei - Sinagoga

Construirea sinagogii de astăzi a fost începută în anul 1866, iar comunitatea neologă a renovat-o şi a modificato în 1890.

03-Jan-2008 » Ciumeşti-Biserica reformată

Biserica actuală este de origine medievală, cu altar poligonal şi colţurile exterioare prevăzute cu contraforturi.

28-Nov-2007 » Corund - Biserica ortodoxă „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”

Este unul dintre cele mai frumoase monumente ecleziastice din lemn ale judeţului Satu Mare.

04-Jan-2008 » Craidorolţ - Biserica ortodoxă „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”

Este una dintre cele mai vechi biserici de zid, din această zonă, fiind ridicată în anul 1770.

04-Jan-2008 » Craidorolţ - Biserica reformată

Din actuala biserică numai sanctuarul poligonal şi contraforturile de la colţul vestic sugerează originea medievală.

03-Jan-2008 » Dindeşti - Biserica ortodoxă „Sf. Nicolae”

Clădirea este dominată de un turn de formă patrulateră, adăugat în anul 1849, prevăzut tot cu un coif baroc şi ferestre semicirculare.

04-Jan-2008 » Eriu-Sâncrai - Biserica reformată

Denumirea localităţii provine de la fostul hram al bisericii, care a fost probabil regele Sf. Ştefan sau Sf. Ladislau. .


03-Jan-2008 » Ghenci - Biserica reformată

Anul construirii primei biserici este necunoscut. Vechiul edificiu a fost demolat în 1869, când, în data de 15 octombrie, s-a pus piatra de fundaţie a noii biserici.

04-Jan-2008 » Hodod - Biserica reformată

Biserica actuală a fost construită în secolul al XV-lea, în stil gotic. Sanctuarul edificiului cu o singură navă şi turn alipit faţadei vestice se închide cu trei dintre laturile unui octogon. Alunecările de teren din ultimele două decenii au afectat grav biserica, fiind necesară reconstruirea totală a navei.

10-Jan-2008 » Hurezu-Mare - Biserica ortodoxă, „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”

Biserica a fost ridicată în anul 1700, arhitectura păstrând forma bisericilor construite din lemn, cu absidă pentagonală.

04-Jan-2008 » Lelei - Biserica reformată

Biserica actuală a fost ridicată pe locul celei vechi între anii 1783–1788.

07-Jan-2008 » Lipău - Biserica ortodoxă, „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”

Edificiul, ridicat în anul 1836, a fost construit pe amplasamentul vechii biserici din lemn (1650), din care s-a păstrat „Sfânta Masă” din piatră.

08-Jan-2008 » Livada - Biserica reformată

După tradiţie, construirea bisericii din Livada a fost finanţată de către Zsuzsanna Báthory în secolul al XV-lea.

04-Jan-2008 » Moftinu Mare - Biserica romano-catolică, „Înălţarea Sf. Fecioarei”

Edificiul monumental a fost conceput după un plan minuţios: faţada are trei axe şi cornişe proeminente pe cei şase pilaştri în stil doric.

28-Nov-2007 » Moişeni - Biserica ortodoxă, „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”

Edificiul poartă caracteristicile stilului baroc atât de frecvent întâlnit în Ţara Oaşului. Iniţial biserica a avut numai navă şi altar, fără pronaos (pridvor), iconostas şi turn

04-Jan-2008 » Nadişu Hododului - Biserica reformată

Biserica actuală păstrează probabil o parte din vechiul edificiu. Sanctuarul poligonal, contraforturi-le şi proporţiile edificiului lasă impresia unei biserici medievale.

28-Nov-2007 » Negreşti-Oaş - Biserica ortodoxă, „Naşterea Maicii Domnului”

Biserica este o construcţie masivă din piatră de carieră, iar partea superioară este din cărămidă arsă.

10-Jan-2008 » Odoreu - Biserica ortodoxă, „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”

Biserica a fost construită în perioada 1818–1823, pe locul unei construcţii din lemn, a cărei existenţă era consemnată în matricolele vechi ale parohiei, datate începând cu anul 1874.

07-Jan-2008 » Peleş - Biserica greco-catolică, „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”

Biserica actuală din piatră a fost construită în jurul bisericii de lemn. Proiectul a fost întocmit de maestrul sătmărean Eggenberger Fridrik, lucrările fiind începute în 1821.

07-Jan-2008 » Petreşti - Biserica romano-catolică „Sf. Elisabeta”

Biserica medievală a fost dedicată Sf. Petru, după cum reiese dintr-un document din anul 1399, când satul este menţionat în forma „Mezőszentpéteri”.

10-Jan-2008 » Pir - Biserica reformată

Sanctuarul bisericii medievale este mai îngust decât nava, fiind închis cu trei laturi ale unui hexagon.

08-Jan-2008 » Pişcolt - Biserica reformată

Biserica actuală păstrează zidurile bisericii medievale, drept dovadă putându-se invoca cele două ferestre înguste descoperite pe faţada sudică.

28-Nov-2007 » Prilog - Biserica ortodoxă „Naşterea Maicii Domnului”

Piatra de fundament a bisericii a fost pusă în 26 aprilie 1855.

03-Jan-2008 » Săcăşeni - Biserica reformată

Biserica actuală a fost construită probabil în cea de a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, iar turnul şi nava secundară în secolul al XIX-lea.

09-Jan-2008 » Sanislău - Biserica reformată

Unele caracteristici ale edificiului, cum ar fi orientarea, structura planului, sanctuarul poligonal şi contraforturile permit ipoteza unei biserici de origine medievală.

04-Jan-2008 » Sânmiclăuş - Biserica reformată

Denumirea satului provine de la fostul hram al bisericii medievale, Sf. Nicolae.

10-Jan-2008 » Santău - Biserica ortodoxă, „Adormirea Maicii Domnului”

Biserica actuală, ridicată în 1900, este una dintre cele mai impunătoare biserici din această zonă, pentru construcţia sa cheltuindu-se peste 30.000 de coroane.

10-Jan-2008 » Santău - Biserica romano-catolică, „Sf. Ignaţiu de Loyola”

În 23 mai 1831 a fost pusă piatra de temelie a noii biserici, care a fost sfinţită de episcopul Oradei, Ferenc Lajcsak, cu hramul Sf. Ignaţiu de Loyola, în 31 iulie 1837.

10-Jan-2008 » Sărăuad - Biserica ortodoxă „Sf. Grigorie Teologul”

Iniţiativa zidirii a aparţinut episcopului Grigorie Maior (1715–1785), care a sprijinit lucrarea inclusiv financiar.

14-Jan-2008 » Satu Mare - Biserica greco-catolică „Sf. Nicolae” din Mintiu

În 1740 a fost construită a doua biserică din lemn, iar în 1757 aceasta a fost înlocuită cu una nouă, din piatră. Biserica avea o singură navă, turnul fiind alipit faţadei vestice. S-au construit două abside laterale, iar tavanul a fost casetat.

12-Jan-2008 » Satu Mare - Biserica reformată din Mintiu

Construirea unei noi biserici a devenit posibilă numai după Edictul de Toleranţă. Realizarea a început în 1793, iar lucrările au fost conduse, ca şi la Biserica cu Lanţuri, de zidarul Zsigmond Preinlich.

12-Jan-2008 » Satu Mare - Biserica reformată „cu Lanţuri”

Locul noii biserici a fost ales în spatele fostului edificiu medieval, în cimitirul vechi. Planul a fost realizat de meşterul Zsigmond Preinlich. Construcţia a debutat în 1788, iar sfinţirea a avut loc în 27 septembrie 1807.


12-Jan-2008 » Satu Mare - Biserica romano-catolică „Fecioara Neprihănită” (Zarda)

Episcopul Hám János a primit de la oraşul Satu Mare teritoriul fostului curs al râului Someş în vederea construirii unei mănăstiri destinate Călugăriţelor Misericordioase, cu condiţia nivelării terenului. În 1842 construcţia a fost încheiată.

10-Jan-2008 » Satu Mare - Biserica romano-catolică „Sf. Ioan Evanghelistul”

Construirea mănăstirii actuale a debutat în timpul episcopului János Hám, dar a fost încheiată abia în 1903.

10-Jan-2008 » Satu Mare - Biserica romano-catolică „Sfânta Inimă a lui Iisus” (Calvaria)

Planul bisericii cu două turnuri şi sanctuar poligonal a fost realizat de Albin Tischler, parohul satului Urziceni.

10-Jan-2008 » Satu Mare - Capela Aurel Popp, cu hramul „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”

Zidită între anii 1935–1936, din iniţiativa şi după planurile renumitului artist plastic sătmărean Aurel Popp (1879–1960), capela este o construcţie deosebit de interesantă din punct de vedere arhitectural, îmbinând în mod fericit stilul neobrâncovenesc cu elemente tradiţionale.

12-Jan-2008 » Satu Mare - Capela palatului episcopal romano-catolic

Palatul episcopal, realizat în stil clasic, are mai multe faze de construcţie. Planul palatului a fost întocmit în 1805 de Josef Bitthauser, arhitectul familiei Károlyi.

10-Jan-2008 » Satu Mare - Capela romano-catolică, „Sf. Iosif”

Orfelinatul pentru băieţi a fost fondat de canonicul Ferenc Irsik, iar biserica a fost construită în 1913.

10-Jan-2008 » Satu Mare - Catedrala greco-catolică, „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”

Este unul dintre cele mai reprezentative monumente de arhitectură din oraş, construit între anii 1932–1937.

11-Jan-2008 » Satu Mare - Catedrala romano-catolică „Înălţarea Domnului”

Împăratul Francisc I a transformat Episcopia de la Agria în Arhiepiscopie, în 1804, iar Satu Mare a devenit centrul unei noi episcopii. În scurt timp a debutat construcţia catedralei, refolosindu-se şi părţi din vechea biserică.

12-Jan-2008 » Satu Mare - Sinagoga

Edificiul actual a fost construit între anii 1889 şi 1892, în stil romantic, după planurile orădeanului Nándor Bach, de unde se explică şi similitudinile strânse cu sinagoga din Oradea.

10-Jan-2008 » Satu Mare -Catedrala ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”

Lucrările de construcţie s-au desfăşurat între anii 1937–1938.

10-Jan-2008 » Soconzel - Biserica ortodoxă „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”

Clădirea, construită în anul 1777, respectă planimetria caracteristică bisericilor româneşti din lemn: pronaos (tindă), naos şi absidă pentagonală.

10-Jan-2008 » Stâna - Biserica ortodoxă „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”

Biserica, ridicată în secolul al XVIII-lea, a fost construită din bârne masive, a căror îmbinare se finalizează sub forma numită „cap de rândunică”, ce oferă întregului sistem inclusiv funcţii decorative.

10-Jan-2008 » Supuru de Sus - Biserica ortodoxă „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”

Vechea bisericuţă din lemn devenise neîncăpătoare, realitate ce i-a determinat pe săteni să contribuie, inclusiv financiar, la ridicarea „unei biserici de zid”.

10-Jan-2008 » Tăşnad - Biserica reformată

Biserica medievală a oraşului Tăşnad, centru de protopopiat pe parcursul evului mediu, s-a păstrat relativ intactă.

09-Jan-2008 » Tătărăşti - Biserica ortodoxă, „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”

Clădirea actuală, ridicată în anul 1814, este una dintre cele mai frumoase edificii ecleziastice ale zonei.

04-Jan-2008 » Ţeghea - Biserica reformată

Perioada exactă a construirii edificiului medieval de mici dimensiuni rămâne necunoscută.

28-Nov-2007 » Tur - Biserica ortodoxă, „Sf. Dumitru”

Clădirea, construită în anul 1850, are un portal impozant cu un fronton triunghiular sprijinit de patru coloane, absidă şi ferestre semicirculare.

28-Nov-2007 » Unimăt - Biserica ortodoxă „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”

Locul amplasării respectă tradiţia, biserica nouă, construită în anul 1773, fiind ridicată pe locul vechii biserici din lemn

03-Jan-2008 » Urziceni-Biserica romano-catolică „Înălţarea Sf. Cruci”

Prima biserică a fost sfinţită în 1725, în 1751 a fost lărgită, dar în 1832 a ars împreună cu casa parohială. Despre aspectul vechii biserici avem informaţii din pictura dedicată lui Sf. Florian, în care este reprezentată şi biserica arsă.

10-Jan-2008 » Vetiş - Biserica reformată

Biserica actuală are o singură navă, sanctuarul boltit este poligonal, sprijinit în exterior de contraforturi puternice.

07-Jan-2008 » Vezendiu - Biserica ortodoxă „Schimbarea la Faţă”

În conscripţia din 1747 este menţionată o biserică acoperită cu paie, dar şi intenţia noului proprietar de a realiza un nou edificiu de cult, din piatră.